KOREAN RESTAURANT GUIDE THAILAND หนังสือคู่มือแนะนำร้านอาหารเกาหลีในประเทศไทย ตีพิมพ์ในรูปแบบ 3 ภาษา

book

kak-57

หนังสือคู่มือแนะนำร้านอาหารเกาหลีในประเทศไทย ตีพิมพ์ในรูปแบบ 3 ภาษา (ไทย, อังกฤษ, เกาหลี) เรียบเรียงและเขียนโดย ปาลิดา พิมพะกร นับเป็นการคัดสรรและรวบรวมร้านอาหารเกาหลีที่ดีที่สุด 40 แห่งในกรุงเทพฯ จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันอาหารเกาหลีรสเลิศให้กับคนไทย ซึ่งการคัดเลือกร้านต่างๆ ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารท้องถิ่นของเกาหลีเข้าเยี่ยมชมตรวจสอบอาหาร สุขอนามัย ตลอดจนบริการและการออกแบบตกแต่งภายในร้าน จนมาเป็น 40 ร้านที่ดีที่สุด ข้อมูลสำคัญต่างๆ นำเสนอในรูปแบบของไอคอนที่จะช่วยให้ผู้อ่านค้นหาสถานที่ได้อย่างง่ายดาย นอกจากข้อมูลร้านอาหาร แต่ยังมีแผนที่และการอธิบายเมนูอาหารต่างๆ เพื่อเป็นความรู้ก่อนเลือกรับประทานอีกด้วย  และที่สำคัญหนังสือเล่มนี้…ฟร!!! ไม่มีจำหน่าย สามารถไปหยิบได้ที่ โคเรียน ทาวน์, สยาม, เพลินจิต, สุขุมวิท

pic-958

pic-2230 (1)

สามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ www.koreanfood.netwww.handsilk.org / Facebook & Twitter: Hansik – The Taste of Korea / @thetasteofkorea หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนมือถือโดยค้นหาคำว่า “KFF”  ใน  Apple App Store หรือ Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=th.food.KoreanRestaurantGuide)